Tanácsos egy jó felkészülés a férgekre


Wilford Woodruff életéből Wilford Woodruff elder egy délután otthon volt, amikor hírt kapott, hogy Brigham Young elnök látni szeretné az egyháztörténeti irodában.

Megkérdezte, nélkülözni tudnám-e őket. Pillanatnyi habozás után azt válaszoltam: »Igen, uram, bármit megteszek, ami megkívántatik. Igazán váratlanul ért. Elfogadtam a lovakat és nagyon hálás voltam, bár talán akkor nem mondtam ki.

Tudta azonban, hogy áldásokkal jár, amikor követjük az élő prófétát.

egy személy számára egy tabletta férgektől hívjon tudósot

Nem tehetünk így anélkül, hogy veszélybe ne sodornánk Isten előtti megítélésünket. Amikor ő maga lett az egyház elnöke, tanúságot tett isteni elhívásáról, és biztosította a szenteket, hogy mindig élő próféta fogja vezetni őket. Jól mondta Brigham Young: »Isten királyságának kulcsai itt vannak. Azután egy másik ember fején nyugodtak: John Taylor elnökén. Halálának órájáig viselte azokat a kulcsokat.

Akkor aztán azok sorjában, vagyis Isten gondoskodásában, Wilford Woodruffra szálltak.

Bactefort használata

Azt mondom az utolsó napi szenteknek: Isten királyságának kulcsai itt vannak, és itt is maradnak egészen az Ember Fiának eljöveteléig. Értse ezt meg egész Izráel!

Utazni jó!

Lehetséges, hogy csupán rövid ideig nyugszanak az én fejemen, de akkor egy másik apostol fején fognak nyugodni, utána pedig megint egy másikén, és tanácsos egy jó felkészülés a férgekre tovább egészen addig, míg az Úr Jézus Krisztus nem toxikus féreg gyógyszer nem jön a mennyek felhőiben. Egészen addig fogja vezetni, míg a világ véget nem ér.

Isten élő szószólói ott voltak közöttük — ők voltak azok, akiknek birtokukban voltak a királyság kulcsai, és kinyilatkoztatást kellett kapniuk, hogy az segítségükre legyen minden munkájukban. Ilyen módon bánt az Úr minden emberrel Ádám mekkora a férgek pénzeszközei napjaitól egészen a mai napig.

Igaz, hogy az egyház vezetői nem [adtak ki] sok kinyilatkoztatást Joseph Smith próféta halála óta. Joseph Smith napvilágra hozta a Tanok és szövetségek könyvét, ami hatalmas kinyilatkoztatás-kötet — az egyik legdicsőségesebb feljegyzés, melyet Isten valaha is adott az embernek a földön.

Ám szeretném elmondani, hogy Brigham Young testvér sem élt tanácsos egy jó felkészülés a férgekre nélkül. Az mindig vele volt.

Nem tudott munkálkodni nélküle; nem tudott prédikálni, vagy Isten akaratát végezni nélküle. Mint ahogy nem képes arra egyetlen férfi sem, aki azt a pozíciót tölti be. Az Úr nem engedné, hogy úgy álljon valaki ennek az egyháznak az élén, hogy nem kinyilatkoztatás vezényli és uralja.

  • Belféreg vagy cernagiliszta
  • T. IGOR CSABA: FÉRGEK AZ EMBERKERTBEN
  • Kerek féreg fejlesztési életciklusa
  • Létrehozva:
  • Túlélők Újsághír: "
  • Felkészülés az őszi-téli évszakokra, milyen teendők várnak a kutyatartókra kedvenceik egészségének a megvédésére?

Törékeny eszközök vagyunk — a porban csúszó gyenge férgek, ám Isten a világ gyengéit választotta a bölcsek megszégyenítésére és Sionja felépítésére, és kinyilatkoztatást ad nekünk, feltárja előttünk szándékát és akaratát. Bölcsességük ostobaság lenne. Azért, mert nincsenek elhívva a vezetésre. Ha egy ember soha nem sajátította el a könyv betűjét, és Isten elhívja Isten tanácsos egy jó felkészülés a férgekre és királyságának vezetésére, akkor meg is adja neki az ahhoz szükséges hatalmat.

Nap mint nap elénk lettek tárva ezek a leckék, egységre szólítva fel minket, arra, hogy szívünk legyen egy ember szíve, imáink és cselekedeteink pedig összpontosítsanak vezetőnk tanácsának végrehajtására.

Az Úr arra fogja vezetni [az egyház elnökét], amerre szeretné, hogy haladjon. Tudjuk, hogy Isten vele van, és egész idő alatt vezette őt. Ezt tudjuk. Meg kell tanulnunk a gyakorlatba is átültetni ezt a tudást. Ez tanácsos egy jó felkészülés a férgekre a programban. Ez nem Isten szándéka szerint való. Ha megkísérelném, hogy így cselekedjek, az Úr elmozdítana engem a helyemről.

Isten nekem adott egyik legnagyszerűbb áldása az a tény, hogy jómagam és tanácsosaim az utolsó napi szentek szívében élünk, és emiatt úgy érzem, porig kell alázkodnom az Úr előtt. Tudjuk, hogy imádkoztok értünk. Tudjuk, hogy tiszteltek minket.

Hasznos tanácsok világutazóknak

És ez az alapelv éltet minket. Érezzük gyengeségünket. Jómagam is azt kívánom, hogy bárcsak jobb ember lennék, mint aki vagyok. Természetesen mindig megkíséreltem megtenni a legjobbat, ami gyengeségemben tőlem telt. Továbbra is ezt kívánom tenni. Viszont függök az Úrtól és a szentek imáitól, csakúgy, mint testvéreim.

Ha így teszünk, nem vagyunk érdemesek, nem vagyunk méltók az Izráel eldereiként, Izráel apáiként és anyáiként betöltött pozíciónkra. Viselje mindenki a saját terhét! Ha pedig helyreigazítjuk saját balgaságainkat, rendbe tesszük saját otthonunkat, és megtesszük, ami helyes, akkor jót fogunk tenni, és segíteni fogunk enyhíteni a terhet, ami a vezetőkön nyugszik.

Amikor az Úr sugalmazást ad az embereknek, és elküldi őket bármely nemzedékhez, akkor felelősnek tartja azt a nemzedéket azért, hogy miként fogadják szolgái bizonyságát.

szarvasmarha szalagféreg a testben bélférgek emberben

Mennyei Atyánk intelligens engedelmességet kíván szentjei részéről. Megadta nekünk akaratunkat, hogy magunk gondolkodjunk és cselekedjünk saját elhatározásunkból, valamint hogy mi magunk bizonyságot kapjunk Tőle azon alapelvek igazságát illetően, melyeket Ő tanít, aztán pedig legyünk szilárdak és megingathatatlanok mindannak megtételében, ami szükséges a szabaduláshoz.

Az Úrnak a prófétán keresztül adott igéje pedig a végső Törvényt jelenti számomra. Elhívást kapott erre a tisztre. Jogában áll megmondani ennek a népnek, mit tegyenek, nekünk pedig kötelességünk engedelmeskedni a tanácsnak, amit napjainkban ad a nőtestvéreknek és a tanácsos egy jó felkészülés a férgekre.

Az élő próféta követése

Nekünk, ennek a népnek, nem szabad könnyedén venni ezt a tanácsot, hiszen azt mondom én nektek az Úr nevében — és én egészen azóta figyelem ezt, amióta ennek az egyháznak a tagja lettem —, hogy nincs olyan ember, aki megkísérelhet ellene tenni e nép jogosan felhatalmazott vezetője tanácsának, úgy, hogy ő maga valaha tanácsos egy jó felkészülés a férgekre boldogulna.

Az ilyen ember soha nem fog boldogulni. Ha a pásztor engedi, hogy [a juhok] szabadon futkossanak, a farkasok hajlamosabbak elkapni és szétmarcangolni őket. Abban a pillanatban, hogy e királyság férfijai megpróbálnak előre szaladni, vagy keresztezni vezetőik útját — nem számít, mi okból —, abban a tanácsos egy jó felkészülés a férgekre, hogy így tesznek, kiteszik magukat annak a veszélynek, hogy a farkasok szétmarcangolják őket.

gyógyszer minden típusú férgek számára gyermekek számára

Olyan téma ez, amiről igen sokat gondolkodtam, és amiről némi hasznos ismeretet szereztem a tapasztalatom során azáltal, hogy elnéztem az emberek viselkedését, és ez a tudás soha nem vallott kudarcot — ez pedig nem más, mint hogy amikor az emberek ellene tesznek vezetőik tanácsának, … akkor mindig bonyodalmakba keverednek, és valamiféle veszteség éri őket ezáltal.

Nos, bármire is tettem szert tanulás formájában az emberek művészetét és tudományát kutatva és tanulmányozva, bármilyen alapelveket szívtam magamba tudományos kutatásaim során, ha Isten prófétája azt mondaná, hogy egy bizonyos alapelv vagy elmélet, amit tanultam, nem igaz, akkor nem érdekel, mik voltak az elképzeléseim, vezetőm javaslatára kötelességemnek tartanám, hogy elvessem azt az alapelvet vagy elméletet.

Olyan dolog ez, amit az eldereknek gondosan tanácsos egy jó felkészülés a férgekre kell. Tény, hogy sok dolgot tanítanak e királyság építése során, ami furcsának tűnhet számunkra, ami ellenkezik hagyományainkkal, és aminek az a célja, hogy próbára tegye az embert.

gyulladáscsökkentő gyógyszer gyermekek számára

Joseph testvér sokféleképpen tette próbára az emberek feddhetetlenségét, és sok olyan dolgot tanított, ami a hagyomány következtében imát, hitet és az Úrtól jövő bizonyságot kívánt, mielőtt sok szent hinni tudott benne. Ha Istennek bármi kinyilatkoztatnivalója van, azt annak az embernek fogja kinyilatkoztatni, aki az élen áll. További segítségért lásd az v—ix.

Milyen alapelveket tanulhatunk a Mik a próféták felelősségei? Lásd — Hogyan tesz eleget az egyház jelenlegi elnöke ezeknek a feladatoknak? Tekintsd át a Miért fontosabb az élő próféta általi vezetés, mint az ősi próféták feljegyzései? Hogyan segít neked ez a bizonyosság?

Mielőtt útra kelünk: a tájékozódástól a védőoltásig

Mit tehetünk, hogy támogassuk az egyház elnökét? Gondolkodj el azon, hogy személy szerint te mit teszel az élő próféta támogatásáért! Milyen tanácsot kaptunk az egyház jelenlegi elnökétől? Mit tettél, hogy kövesd ezt a tanácsot? Milyen áldásokban volt részed az engedelmességed eredményeként? Milyen figyelmeztetést adott Woodruff elnök azoknak, akik elvetik vagy figyelmen kívül hagyják az élő próféta szavait? Olvasd el a Hogyan taníthatjuk meg gyermekeinket az egyház elnökének támogatására?