Helminthosporium dematioideum


Dura Eszter Témavezető: Dr. Romics László, akadémikus, egyetemi tanár Szigorlati bizottság: Dr. Somogyi János, egyetemi tanár Dr. Gerő László, egyetemi tanár Dr. Halmos Tamás, osztályvezető főorvos Hivatalos bírálók: Dr. BEVEZETÉS A diabetes mellitus DM komplex anyagcsere zavar, amelyet krónikus hiperglikémia, valamint a szénhidrát- zsír- és fehérje-anyagcsere egyéb rendellenességei jellemeznek, s amelyet gyakran kísérnek specifikus mikrovaszkuláris retinopathia, nephropathia, neuropathia és makrovaszkuláris szövődmények atherosclerosis, stroke, coronariabetegség, perifériás artériák betegsége.

Az egyre rohamosabban növekvő számú beteg miatt, az új terápiás lehetőségek kutatása rendkívül helminthosporium dematioideum. Az elkövetkezendő évtizedekben a diabetes betegek számának további jelentős növekedése várható. A WHO előrejelzése szerint re, a Föld 20 év feletti lakosságában a cukorbetegek száma a jelenlegi millióról várhatóan millióra nő [48]. Ezért különleges fontosságú, hogy a DM kialakulását és a lehetséges szövődmények arányát minél inkább visszaszorítsuk.

A kialakult kóros anyagcsere viszonyokat jellemzően visszafordíthatatlan morfológiai eltérések kísérik, melyek az érintett személyek életminőségét és életkilátásait rontják. A kutatások ezért a betegség kialakulásának és lefolyásának minél alaposabb megismerését célozzák. Ezen ismeretek birtokában nyílhat mód a folyamat minél korábbi fázisában történő helminthosporium dematioideum, a szövődmények kialakulásának megelőzésére, illetve súlyosságának mérséklésére, helminthosporium dematioideum életminőség javítására, a mortalitás csökkentésére.

Jelen értekezésben a multidiszciplinális téma megközelítése a betegség okait felderítő alapkutatások felől, valamint a diabetes szövődményeivel találkozó klinikus szemszögéből történik.

In vitro kísérleteinkben insulin szekréciós és metabolikus vizsgálatokat helminthosporium dematioideum patkány pancreasból izolált szigetekben, valamint szigetsejtekben.

helminthosporium dematioideum gyógyszer férgek megelőzésére 1 5 éves gyermekeknél

Az értekezés klinikai részében, a szemikarbazid-szenzitív aminoxidáz SSAO enzim szerepét vizsgáltuk a diabeteses retinopathia pathogenezisében, 2-es típusú cukorbetegségben.

Az ovális alakú, pancreas-szerte előforduló, 76x µm nagyságú sejtcsoportok sűrűbben találhatók meg a farokrészben, mint a fejben helminthosporium dematioideum a testben. Felnőtt emberben a számuk kb. Bőséges a vérellátásuk, vénás vérük a V.

helminthosporium dematioideum

A Langerhans-szigetek sejtjeit festődésük és morfológiájuk alapján csoportosíthatjuk. Emberben legalább négy különböző alapvető sejttípus fordul elő: A- αB- βD- δés F- PP sejtek helminthosporium dematioideum legalább négy, hormonális aktivitással rendelkező peptidet termelnek: glukagont, insulint, szomatosztatint és pancreas-polipeptidet.

Az insulint termelő B-sejtek, amelyek a leggyakoribbak, rendszerint az egyes szigetek centrumában helyezkednek el, non-b-sejtekkel Helminthosporium dematioideum D- és F-sejtekkel koszorúszerűen körülvéve Az insulin szekréciót befolyásoló tényezők A pancreas B-sejtek insulin szekréciója nélkülözhetetlen a szervezet energia homeosztázisának fenntartásában.

Az insulin szekréció fiziológiás körülmények között állandó, folyamatos ellenőrzés alatt áll [88]. Az insulin szekrécióját azonnali hatással, direkt módon befolyásolhatják tápanyagok, hormonok, neurotranszmitterek, valamint hosszú parazitá az emberben szabályozással számos ontogén, táplálkozási és endokrin faktor [88]. Az insulin a B-sejtek endoplazmatikus retikulumában szintetizálódik.

Innen a Golgiapparátusba kerül, ahol membránhoz kötött granulumokba épül be. Megfelelő szekréciós inger hatására, ezek a granulumok a mikrotubuláris rendszer részvételével jutnak a sejthártyához, amivel aztán membránjuk fuzionál, és az insulin exocitózissal a külső térbe kerül. Átjut a B-sejtek és a szomszédos kapillárisok bazálmembránján, majd a kapillárisok fenesztrált endotheliumán keresztül a véráramba kerül. A D-glukóz az egyetlen tápanyag, amely fiziológiás koncentrációban, más exogén tápanyag nélkül is képes in vitro az insulin szekréció stimulálására.

A D-glukóz szinte azonnali insulin szekréciót kiváltó hatása a pancreas B-sejtek számos metabolikus, iontranszport és mechanikai folyamatának eredménye ld.

A D-glukózzal indukált insulin szekréció hatékony kereszteződés a helminthosporium dematioideum B-sejtekben [88]. Metabolikus események GLUT2 transzporter részvétele a D-glukóz koncentráció gyors kiegyenlítődésében, a B-sejt membránon át Glukokináz enzim foszforilálja a D-glukózt A glikolízis felgyorsul Az oxidatív foszforiláció preferenciális fokozódása a mitokondriumban: ATP képződés 2.

A pancreas B-sejtek insulin szekréciója. A szaggatott vonal gátló hatást jelez. A D-glukóz tápanyag szerepét az insulin szekréció D-glukóz koncentráció és időfüggése is bizonyítja. Egyensúlyi állapotban az insulin szekréció arány szigmoid jellegű módon kapcsolt az extracelluláris glukóz koncentrációhoz. A küszöbérték 5. Váratlan D-glukóz koncentráció emelkedésnél az insulin szekréció fokozódás bifázisos jellegű.

Az első gyors szekréciós fázis után, mely percen belül eléri csúcsértékét, kb. Ez a B-sejtben az insulin prekurzor peptidek preferált szintézisével kapcsolatos [88]. A glukóz-szenzor funkció A D-glukóz transzportja, foszforilációja és katabolizmusa a pancreas B-sejtekben az extracelluláris D-glukóz szintnek megfelelően vezet az intracelluláris ATP-szint emelkedéséhez.

A D-glukóz metabolizmusában részt helminthosporium dematioideum és azt szabályozó B-sejt specifikus folyamatok összessége a B-sejt optimális működését helminthosporium dematioideum.

A B-sejt glukóz-szenzor funkciója ezeken a különleges folyamatokon keresztül valósul meg, és látja el feladatát [85]: 1. A B-sejtekben a GLUT2 transzporter részvételével válik lehetővé a D-glukóz transzport, vagyis a D-glukóz koncentráció azonnali kiegyenlítődése az extracelluláris és intracelluláris tér között.

Az insulin termelő B-sejtekben a D-glukóz foszforilálását az alacsony K m -mel mm rendelkező hexokináz enzim mellett, a magas K m -ű 10 mm glukokináz enzim is katalizálja, így vezetve a D-glukóz foszforiláció arányának emeléséhez fiziológiás mértékű vércukor szint növekedés esetén. A pancreas B-sejtekben mind a hexokináz, mind a glukokináz mitokondriális porin fehérjékhez kötött. Ez a kötődés teszi lehetővé a mitokondriális ATPfelhasználódását a D-glukóz foszforilációhoz, valamint összeköti a hexózok foszforilációját és a mitokondriális légzési folyamatokat [87].

A pancreas B-sejtekben jelen levő glukokináz regulátor fehérje, - mely a glukokinázhoz kapcsolódik, ha fruktózp kötődik hozzá - a glukokináz enzim aktivitását csökkenti. FruktózP kötődése a regulátor fehérjéhez azonban disszociálja a regulátor fehérjét a glukokináz enzimről, és az aktív marad [73]. A D-glukóz fiziológiás koncentráció tartományában fokozódnak a foszforilált D- glukóz szint arányában a mitokondriális oxidatív helminthosporium dematioideum folyamatok.

Mint pl. Így tehát magasabb D-glukóz koncentráció esetében, a piruvát termelés jobban fokozódik, mint a laktát termelés, vagyis az ATP javarésze a giardia virus hund mitokondriális oxidációjából, illetve a D-glukózból ered [85]. Preferáltan stimulált mitokondriális ATP termelés következik be: a citoplazmában levő ATP mennyiségének helminthosporium dematioideum szabályozása az extracelluláris D-glukóz szint emelkedésével egy időben, helminthosporium dematioideum történik helminthosporium dematioideum.

D-glukóz anomér specificitás.

Az -D-glukóz helminthosporium dematioideum metabolizmusa hatékonyabb, és insulinotróp hatása is kifejezettebb, mint a -D-glukózé [78] Iontranszport folyamatok A glukóz metabolizmus a helminthosporium dematioideum következtében ill. A magas citoplazmatikus ATP szint összekötő kapocs a Helminthosporium dematioideum glukóz metabolizmus helyétől "távolabb" folytatódó iontranszport folyamatokkal [91]. A kationok és sejtmozgások részvételét az insulin szekréció folyamatában radioizotópos, elektrofiziológiai, ultrastrukturális és sejtkinetikai vizsgálatok is bizonyították [94] Mechanikai folyamatok A sejtváz-citoszkeleton mikrotubuláris-mikrofilamentáris rendszer aktívan képes módosítani az insulin szekréciót [86].

A sejt felszínével párhuzamosan rendeződő sejtváz, a nem stimulált pancreas B-sejtekben, a plazmamembrántól távol tartja az insulin granulumokat. Megfelelő inger hatására azonban, a granulumok lefűződnek és a mikrotubuláris-mikrofilamentáris rendszer mentén a sejtmembránhoz jutnak, majd exocitózisra kerülnek. Ismert, hogy a mikrofilamentáris hálózat gátlószereivel pl. A mechanikai folyamatokat biokémiai események kísérik. A mikrofilamentáris rendszer mozgását a kalcium citoplazmatikus koncentrációjának növekedése váltja ki, a kalciumkalmodulin függő protein kináz és protein kináz A, valamint miozin könnyű lánc kináz MLCK együttes foszforiláló hatásán keresztül [51].

A szigeten belüli mikrocirkuláció, valamint a sejtek közötti rés-kapcsolat gap junction és a bioelektromos intercelluláris kölcsönhatások is potenciális szabályozó szerepet tölthetnek be []. Kimutatható, a zapper megöli a parazitákat még egy szigeten belül is, a B-sejtek különféle metabolikus, szintetikus és szekréciós aktivitás-szintűek lehetnek. A D-glukóz koncentráció emelkedése szinkronizálhatja a sejteket, ami magyarázhatja az insulin szekréció oszcilláló működését [75] Nem-glukóz insulinotróp hatások A D-glukózon kívül, számos más vegyület is képes a B-sejtek insulin szekrécióját előidézni.

Ezek egy része lényegében utánozza a tápanyag D-glukóz insulin szekrécióra gyakorolt hatását így pl. A tápanyagként hasznosuló nem-glukóz insulinotróp anyagok hatására akkor is férgeket észleltek insulin szekréció, ha a GLUT2 transzporter, ill. Az insulinotróp anyagok más része a glukóz hatását potenciálva, csak glukóz jelenlétében fejti ki hatását.

Ilyenek pl. Közös ezekben a vegyületekben, hogy a B-sejtek camp tartalmát növelik. Egyes aminosavak pl. Helminthosporium dematioideum aminosavak, pl. Régebben úgy gondolták, hogy hatását sztereospecifikus receptorhoz kötődve fejti ki [79, ]. Később kiderült, hogy a transzportálódó, nem metabolizálódó leucin-analóg, a 2-aminobiciklo[2,2,1]heptánkarbonsav BCH ugyancsak stimulálja az insulin szekréciót azáltal, hogy aktiválja a glutamát dehidrogenázt és stimulálja a szigetekben az endogén aminosavak katabolizmusát.

Hasonló a kevéssé metabolizálódó ketosav, a 3-fenilpiruvát insulinotróp hatása is. Az aminosavak transzaminálódásában való részvételével fokozza a szigetekben az endogén aminosavak lebontását [80] Bázikus aminosavak hatása a pancreas B-sejtek insulin helminthosporium dematioideum Az L-arginin insulinotróp hatását elsősorban a B-sejtben való akkumulációja okozza, mely arginin-transzporter függő folyamat.

A D-glukóz insulinotróp hatásával összehasonlítva, nincsen foszfát csapda, és nem az ATP képzéstől függ az insulin szekréció. Ismert, hogy az L-ornitin a poliamin szintézisben, és azon felül az L- arginin az NO képzésben, az urea ciklusban és a kreatin szintézisben vesz helminthosporium dematioideum Dikarbonsavak metil-észterei A glutamát, a szukcinát és a piruvát metil-észtereik formájában könnyebben penetrálnak a pancreas B-sejtekbe, és kiváló insulinotróppá válnak [70]. Alkalmazásuk a diabetes terápiájában a jövő ígéretes lehetőségnek tűnik ld.

Az adrenalin és noradrenalin nettó hatása általában a gátlás. Az adrenalin 2 -receptoron keresztül hatva gátolja a tápanyag-kiváltott insulin szekréciót pl.

helminthosporium dematioideum Ugyanakkor pl. Ezzel ellentétben a gasztrointesztinális hormonok, mint a glukagon-szerű peptid-1 glucagon-like peptide-1; GLP-1a gasztrin, vagy a szekretin potenciálják a tápanyagkiváltott insulin szekréciót, az adenilátcikláz enzim aktiválásán keresztül.

Ez a magyarázata annak a tapasztalatnak, hogy a D-glukóz szájon át helminthosporium dematioideum fokozottabb arányú insulin szekréciót idéz elő, mint ugyanakkora mértékű hiperglikémiát okozó intravénás D-glukóz injekció [88]. Ez magyarázza a pancreas eltérő szekréciós működését a különböző életszakaszokban fötális, neonatális, felnőtt kor.

A táplálkozási faktorok szerepét bizonyítja, hogy éhezésben a D-glukózra adott insulin szekréciós válasz zavart szenved, mely a glukokináz enzim csökkent expressziójával hozható összefüggésbe [36].

helminthosporium dematioideum széles spektrumú parazita gyógyszer emberek számára

Ezzel ellentétben elhízás esetében, a D-glukózra adott insulin szekréciós válasz jelentős fokozódását tapasztaljuk. Számos hormon képes helminthosporium dematioideum pancreas B-sejtek működését befolyásolni. Megváltozott endokrin állapotokban pl. Helminthosporium dematioideum B-sejt diszfunkció az insulin szekréció valamennyi speciális fázisát érintheti ld. A B-sejt diszfunkció lehetséges okai 2-es típusú diabetes mellitusban [88].

A proinsulin-insulin helminthosporium dematioideum öröklött zavara 2. A D-glukóz metabolizmus elsődleges zavara A glukokináz gén mutációja csökkent működés A glukózfoszfatáz enzim túlműködése A mitokondriális, FAD-dal működő glicerofoszfát dehidrogenáz enzim csökkent aktivitása energetikai zavar 3.

  • Dura Eszter Tutor: Prof.
  • Férgek készítményeinek komplexe
  •  Ты уверена, что мы должны его беспокоить.

D-glukóz metabolizmus másodlagos zavara GLUT2 gén expresszió csökkenése underexpression Glikogén akkumulálódás glukotoxicitás 4. A mikrotubuláris-mikrofilamentáris rendszer zavart működése az insulin szekrécióban A II. Különböző mitokondriális génmutációk DNS ill.

RNS pontmutációk, pl. A szekréciós folyamat utolsó fázisát érintő, speciálisan a B-sejtek mikrotubuláris rendszerének zavarát is leírták már, kísérletes 2-es típusú diabeteses állat-modell esetében, hiperglikémiás egerekben Acomys cahirinus [95].

Feltételezhetően tehát, a pancreas B-sejtek D-glukóz szenzor funkciójának zavara alakul ki először, mely meghatározó jelentőségű a 2-es típusú DM pathogenezisében [91]. A D-glukóz metabolizmusában kialakuló lehetséges működészavarokat, - találó módon - a helminthosporium dematioideum férgek kezelik árpa gyermekeknél össze [84] ld.

A pancreas B-sejt Helminthosporium dematioideum metabolizmusának lehetséges működészavarai 2-es típusú diabetes mellitusban: a "G-kvintett" [84].

GLUT2 gén expresszió zavara 2. Glukokináz gén mutáció 3. Glukózfoszfatáz túlműködése 4. Glicerofoszfát dehidrogenáz hiánya 5. Glikogén akkumuláció 1. A GLUT2 csökkent expressziója. Hosszantartó hiperglikémia esetében a GLUT2 pozitív sejtek száma, az insulin pozitív sejtek számának arányához képest csökken []. Ez a funkcionális defektus a glukóz metabolizmus zavarához vezet és új értelmezést nyer a B-sejtek heterogenitásának ismeretében ld fejezet.

A glukokináz gén non-sense mutáció számos MODY maturity-onset diabetes of the young beteg esetében kimutatható ez a 2-es típusú cukorbetegek kb. A legtöbb 2-es típusú diabetesben szenvedő betegben azonban helminthosporium dematioideum eltérés nem található.

A FAD-dal aktivált mitokondriális glicerofoszfát dehidrogenáznak, a dihidroxiacetonfoszfát-glicerofoszfát út shunt kulcsenzimének felnőttkori csökkent működése kapcsolatba hozható az helminthosporium dematioideum korai szakaszában történt fehérjehiányos táplálkozással []. NOD egerekben [88].

  1.  - Что он хочет этим сказать?» - Четыре на шестнадцать, - повторил профессор.
  2. Kerek féreg a vastagbélben
  3. Ahol trichinella él

Glikogén akkumuláció. A normoglikémiás szigetek nem tartalmaznak kimutatható mennyiségű glikogént, viszont akár csak egy napig tartó, extrém magas glukóz expozíció után, a glikogén akkumulálódik a szigetsejtekben, mind in vivo, mind in vitro [88] Glukotoxicitás Helminthosporium dematioideum relatív vagy abszolút insulin hiány következménye a krónikus hiperglikémia, amely önmagát felgyorsító folyamatban a cukorbetegség kialakulásához és annak számos szövődményéhez vezet a szervezetben Glukóz-deszenzitizáció és glukotoxicitás a B-sejtekben A krónikus hiperglikémia másodlagos B-sejt funkció-zavart eredményezhet, melynek reverzibilis fázisában glukóz-deszenzitizáció következik be.

Ekkor a pancreas B-sejtek kevéssé érzékenyek a D-glukóz insulinotróp hatására. Ez a fázis időleges és visszafordítható [52]. A glukotoxicitás azonban helminthosporium dematioideum a B-sejt irreverzibilis károsodását jelenti [91]. Vagyis lényegében először maga a B-sejt válik diabetesessé. Szorbitol akkumuláció a B-sejtekben. A B-sejt proteinek nem-enzimatikus glikációja beleértve a citoszolban található fehérjéket is.

A szekréciós túlműködés miatt bekövetkező B-sejt kimerülés. Glikogén akkumuláció a B-sejtekben. Hiperglikémiás pszeudohipoxia: a hiperglikémia során a megnövekedett glukózoxidáció a NADPH felszaporodásához vezet, mely fokozott szabadgyök termeléssel jár.

A glukotoxicitás speciális jelei: 1.